Welkom

Welkom op de website van Maatschap Goed Zorgen Tiel

Wij verzorgen bij- en nascholingen rondom voorbehouden en risicovol handelen voor zorgverleners (beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers) en zorginstellingen. Daarnaast organiseren wij diverse bijeenkomsten met actuele thema's waar zorgverleners mee in aanraking komen.

Via deze website willen wij u informeren over bewust bevoegd, deskundig en bekwaam zorg verlenen.

Indien u naar aanleiding van de inhoud van deze website nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via: info@goedzorgen.nl