Wij, Theo de Jong en Esther Leusink, beiden docent-verpleegkunde, verzorgen bijscholingen en nascholingen rondom voorbehouden en risicovol handelen voor zorgverleners (ZZP'ers, zorgverleners in dienstverband en zorginstellingen). Daarnaast organiseren wij diverse bijeenkomsten met actuele thema's waar zorgverleners mee in aanraking komen.

Via deze website willen wij u informeren over bewust bevoegd, deskundig en bekwaam zorg verlenen. Ook kunt u zich direct via deze website aanmelden voor een scholing.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG , (voorheen Wet Bescherming Persoonsgegevens) hebben wij ons privacybeleid aangepast. Zie hiervoor de Algemene Voorwaarden, artikel 16.0.