De waarde van een certificaat

De waarde van een certificaat

Certificaten of bewijzen van deelname zijn schriftelijke verklaringen die worden uitgereikt na het bijwonen van een bij- of nascholing of een themabijeenkomst. Een certificaat krijgt u als u een toets met goed resultaat heeft behaald. Een bewijs van deelname krijgt u na het volgen van een scholing. Een certificaat of bewijs van deelname is geen kwalificerend document. Het heeft dus niet dezelfde waarde als bijvoorbeeld een vakdiploma of een deelcertificaat.

Met een certificaat of een bewijs van deelname kunt je aantonen dat u aan deskundigheids-bevorderende activiteiten heeft deelgenomen.

Op een certificaat dat door Goed Zorgen wordt uitgegeven staan de volgende items minimaal beschreven:

  • De scholingsdatum
  • Uw geboortedatum en geboorteplaats
  • De naam van de scholing of het scholingsonderwerp
  • Een korte beschrijving van de inhoud van de scholing
  • Een uniek registratienummer
  • Ondertekening door de docent van Goed Zorgen

Indien er een schriftelijke toetsing of een vaardigheidstoetsing heeft plaatsgevonden zal dat ook op het certificaat beschreven staan. Indien er voor de bijeenkomst accreditatie is aangevraagd bij het kwaliteitsregister V&VN staan de toegekende accreditatiepunten onderaan het certificaat beschreven.

Let op! Goed Zorgen kan bij verlies of schade aan het certificaat een kopie van het certificaat toesturen. De kosten hiervan bedragen €12,50 administratiekosten en portokosten.