Kwaliteitsbeleid & certificering

Kwaliteitsvol scholingsbedrijf met CRKBO-registratie

Maatschap Goed Zorgen Tiel wordt door veel zorgorganisaties erkend als een goed scholingsbedrijf. Ook diverse kwaliteitsorganisaties/keurmerken erkennen onze scholingen. Wij zijn door het CRKBO geregistreerde instelling. In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De belastingdienst stelt inschrijving in dit register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling.

Vanuit onze missie en visie mag blijken dat wij inzetten op kwaliteitsverbetering in de zorg. Wij streven naar goede kwaliteit van dienstverlening. Onze deskundigheid onderhouden wij door middel van:

  • Vakliteratuur, bezoeken van symposia, congressen en scholingsbijeenkomsten.
  • Overleg met product specialisten m.b.t. ontwikkelingen van materialen  en nieuwe producten.

Iedere scholing wordt geëvalueerd met de deelnemers mondeling en schriftelijk.

Certificaat / Bewijs van deelname

Vanaf 2020 verstrekken wij ‘bewijzen van deelname” letterlijk, als bewijs van aanwezigheid en deelname aan een scholingsbijeenkomst. Certificaten verstrekken wij voor scholingen waaraan toetsing is verbonden. De geldigheidsduur is niet wettelijk geregeld, gangbaar is een geldigheidsduur van twee jaar.