Medicatie

Over de scholing

Deze scholing richt zich op medicatieveiligheid en juiste medicatietoediening.
Als zorgprofessional ben je verantwoordelijk voor het verstrekken van medicijnen. Vanwege het frequente medicijngebruik is er een verhoogd risico op fouten of bijwerkingen.
De scholing leert je op een veilige manier met medicatie om te gaan. Medicijnen, zoals pijnstillers, antibiotica en antidepressiva, zijn cruciaal in de zorg voor preventie en behandeling.
Zorgprofessionals, zoals verzorgenden en verpleegkundigen, spelen een sleutelrol bij het waarborgen van correcte medicatietoediening.
Het is essentieel om te weten dat sommige medicijnen niet samen mogen, en overleg met andere zorgprofessionals is nodig voor veiligheid en effectiviteit.

Verkorte scholing Medicatie

Kosten

€ 139,50

Inschrijven

Medicatie
€139,50
Available Tickets: 10

Kies het aantal plekken dat je wilt reserveren (je kan meerdere plekken reserveren voor bijvoorbeeld een collega). Je betaalt per persoon.

Het "Medicatie " ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.
Datum
11-12-2024
Tijd
13:00 - 16:30
Locatie
Goed Zorgen
Duur
1 dagdeel

Houd je essentiële kennis en vaardigheden voor het veilig en verantwoord beheren, verstrekken en toedienen van medicatie up-to-date.
Onze scholing is gebaseerd op twee toonaangvende documenten: “De veilige principes in de medicatieketen” (2012 en 2014) en “Leidraad Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg” (december 2014)

Doelstelling:
Verdiep je in actuele kennis over medicatie en medicatieveiligheid.

Doelgroep:
Deze scholing is ontworpen voor zorgprofesionals die reeds geschoold zijn in medicatiezorg en hierin werkervaring hebben.

Studiebelasting:
De geschatte studiebelasting bedraagt gemiddeld 3 uur, afhankelijk van jouw eigen kennis en ervaring met het onderwerp.
Tijdens de scholing maken wij gebruik van geprotocolleerde werkinstructies. Dit zijn de protocollen en richtlijnen van Vilans.
Als je tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden gebonden bent aan protocollen/richtlijnen van een zorgorganisatie, raden wij je aan de geldende richtlijnen mee te neen naar de scholingsbijeenkomst.

Studiemateriaal:
Als voorbereiding ontvang je een digitale leerbrief met alle benodigde informatie en een voorbereidende opdracht.
Handige links voorafgaand aan de scholingsbijeenkomst zijn inbegrepen.
Tijdens de bijeenkomst ontvang je aanvullend lesmateriaal in de vorm van een lesbrief of PowerPointpresentatie.
Aanschaf van extra studiemateriaal is niet vereist.

Verklaring:
Je ontvangt na het actief bijwonen van deze dag een bewijs van deelname waarop de besproken en geoefende vaardigheden vermeld staan.

Accreditatie:
Deelnemers die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister van V&VN ontvangen 3 accreditatiepunten voor deze scholing.

Programma:

 • Wet- en regelgeving rondom medicatieverstrekking; wet BIG, WKKGZ, WGBO, BOPZ, Wet op Zorg en Dwang, wet op bescherming persoongegevens
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Basisbegrippen vanuit de theorie
 • Protocollen en richtlijnen
 • Hygiëne

  Medicatie bij ouderen 
 • Veranderingen bij het ouder worden 
 • Farmacokinetiek 
 • Bijwerkingen 
 • Interacties 
 • Therapietrouw 
 • Geneesmiddelenkeuze bij kwetsbare ouderen

  Bijwerkingen 
 • Wat zijn bijwerkingen, wat kom je tegen 
 • Frequentie en ernst 
 • Welke rol kan je als zorgverlener hebben bij tijdig signaleren 
 • Wat is en doet het Lareb 
 • Melden van bijwerkingen 

  Veiligheid rondom medicatieverstrekking 
 • Risicoanalyse 
 • BEM lijst en Rode vlaggen instrument 
 • Foutmeldingsprocedures 
 • Verbetertrajecten in eigen team 
 • Veiligheid bij medicatieverstrekking